12" round pie w/ fresh mozzarella, ricotta, & pecorino cheese

White Wood Fired Pizza

$14.95Price